Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Program - Archiv akcí


Významní pražští zahradníci 19. stoletíMísto: Národní technické muzeum

Fotografie: Datum: Pondělí 26.03.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Jaromír Tlustý  /  Cyklus: 458. Hovory o Praze
Zprvu v Praze v 19. století působilo několik významných šlechtických zahradníků, jejichž dílem jsou zahrady doposud existující, ale i ty nedochované. Ne vždy byli zahradníci těmi, kdo zahradu projektoval, ale vždy to byli oni, kdo zahradu hmotně stvořil. O zahrady Pražského hradu se například starali František Ritschel (1816-1882), nebo Bedřich Petrzikowsky (1824-1900). O zahradu rodiny Kinských... více »

Bílkova vila v PrazeMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 19.03.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: PhDr. Hana Larvová  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Ateliérovou vilu v Praze-Hradčanech vystavěl František Bílek v letech 1910-1911 podle vlastních plánů. Bílek byl především sochař a grafik, ale jeho náboženské pojetí umění ho vedlo k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života. Jeho architektura byla motivována ideově. Pražská vila měla podle... více »

Sídliště Ďáblice - adept na památkovou ochranu?Místo: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 05.03.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Ing. Arch. Hana Řepková  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Přednáška nás zavede do jednoho z nejzdařilejších souborů moderní architektury ČR. Představí jeho koncepci, zaměří se na jeho urbanistické, architektonické a výtvarné hodnoty a přiblíží současný stav. Seznámí vás s plány na zásadní narušení jeho hmotové a urbanistické skladby a se snahami o jejich odvrácení. Velkorysé založení zelených ploch a pavilonové objekty občanské vybavenosti mají předobraz... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 03.03.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První březnovou sobotu bude možné prohlédnout si vzácný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Malostranský hřbitov (nejen) ve fotografiích Přemysla KobliceMísto: Národní technické muzeum

Datum: Pondělí 26.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: PhDr. Romana Kmochová a RNDr. Pavla Vrbová,CSc.  /  Cyklus: 457. Hovory o Praze
Přednáška navazuje na cyklus věnovaný legendárnímu amatérskému fotografu Přemyslu Koblicovi (1892-1955) prezentovaný před několika lety v Klubu za starou Prahu. V pozůstalosti P. K. uložené v Archivu NTM se nachází 129 snímků z Malostranského hřbitova z 30. a 40. let. Porovnání s fotografiemi pořízenými Památkovým sborem hl. města Prahy před úpravami hřbitova ve 2. polovině 20. let i snímky současnými... více »

Společníci a souputníci soch sv. Jana Nepomuckého v Praze před jeho kanonizací i po ní. Co čas spojil, člověk nerozlučuj.Místo: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 19.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě od Jana Brokoffa je sice prvním sochařským zpodobením světce, který se měl stát jakýmsi vývěsním štítem úspěšné rekatolizace Čech, ale zdaleka není sochou jedinou. Už v době, kdy byly teprve podniknuty první kroky k blahořečení světce, vzniklo jen v samotné Praze hned několik dalších soch někdejšího svatovítského kanovníka, jež měly být mimo jiné obrazem... více »

Reprezentační kanceláře ČSA ve světě i ČSSR a letiště Praha-Ruzyně v 60. letechMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 12.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Petra Papežová  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Vrátíme se do období 60. let, kdy bylo létání ještě vysoce luxusní záležitostí. Aerolinky se předbíhaly v kvalitě služeb a zřizovaly si všude po světě své vlastní honosné reprezentační kanceláře. Tehdejší Československo v tomto ohledu nezůstávalo stranou. Na interiérech kanceláří i mezinárodním letišti se podíleli přední čs. architekti (Karel Filsak, Jan Šrámek…) a jimi vybraní umělci (Jan Koblasa,... více »

Jan Kotěra jako tvůrce náhrobků na pražských hřbitovechMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 05.02.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Jakub Synecký  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Zakladatel české moderní architektury Jan Kotěra (1871-1923) výrazně působil i na poli sepulkrální architektury. Přednáška ukáže příklady jeho pražských prací na Novém židovském hřbitově, Vinohradském hřbitově i Olšanských hřbitovech. Bude se jimi zabývat zejména z hlediska typologického. více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 03.02.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První únorovou sobotu bude možné navštívit jedinečný románský reliéf v Juditině věži a některé prostory věže samotné. více »

Praha z ptačí perspektivy před rokem 1914Místo: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 29.01.2018  /  Čas: 18  /  Přednášející: PhDr. Jan Hozák
Balonové produkce francouzských vzduchoplavců na Zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 daly podnět místním nadšencům a vzbudily jejich zájem o tento sport. O rok později byla založena Česká společnost aeronautická, jež zahájila aktivní činnost v roce 1893 prvními vzlety českých vzduchoplavců - Františka Hůlky a Ferdinanda Wandase. Společnost vydržela necelých pět let a její aktivity vrcholily... více »