Poslední publikace
Věstník 2020 / 3

Program - Archiv akcí


Pražské cihlářské rodiny - osudy známé i neznáméMísto: Národní technické muzeum

Datum: Pondělí 21.05.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Josef Hájek  /  Cyklus: 460. Hovory o Praze
Každé tradiční řemeslo mělo svá psaná i nepsaná pravidla, která jsou dnešním současníkům mnohdy neznámá, nebo málo srozumitelná. Stejně tak i pražské cihlářské řemeslo, které nespadalo pod cechovní pořádek, si udrželo po celou svou dobu své existence určitá specifika. Některé málo známé momenty ze zákulisí výroby cihel připomene přednáška, která se netradičním způsobem pokusí zaměřit nikoliv na technologii... více »

Struktura města v zeleni: Moderní architektura v Hradci KrálovéMísto: Juditina věž

Datum: Pondělí 14.05.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: PhDr. Ladislav Zikmund-Lender  /  Cyklus: Pondělky ve věži - uvedení knihy
Večer bude věnován uvedení nové publikace, autor ji představí přednáškou. Kniha ukazuje, že unikátní moderní urbanismus a architektura města Hradec Králové spočívá ve vrstvení odkazů jednotlivých epoch, v systematickém včlenění struktury veřejné zeleně do představy o metropoli a v organickém propojení progresivních i tradičních architektonických řešení. Přináší analýzu a interpretaci hradeckých děl... více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Datum: Sobota 05.05.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První květnovou sobotu se uskuteční prohlídka jedinečného románského reliéfu Juditiny věže a některých prostor věže samotné. více »

Humanizace sídlišťMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 30.04.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Ing. arch. Hana Řepková  /  Cyklus: Pondělky ve věži
V posledních letech na většině panelových sídlišť probíhá snaha o „humanizaci“ domů i prostředí. Sídliště, původně bydlení v zeleni, jsou po částech zahušťována, dostavována, nepotřebné domy často i nahrazovány. Mění se celé prostředí, nicméně nejvíce je tento trend vidět na fasádách domů, které jsou zateplovány a oživovány pestrými barvami. Přednáška se bude zabývat výhodami i nevýhodami humanizace... více »

Méně známé děti českých panovníkůMísto: Juditina věž

Datum: Úterý 24.04.2018  /  Čas: 16.30 hodin  /  Přednášející: PhDr. Eva Havlovcová  /  Cyklus: Porta Praga
Přednáška navazuje na předchozí části cyklu o českých panovnických rodinách, jejich členech a životech, tentokrát se zaměří na méně známé potomky panovníků. Pořádáno ve spolupráci s agenturou Porta Praga. Vstupné 80 Kč, členové KZsP 30 Kč více »

Blízký přítel Jaroslava Seiferta a jeho nejúčinnější medikament v jedné osobě vzpomínáMísto: Národní technické muzeum

Fotografie: Datum: Pondělí 23.04.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: MUDr. Alois Volkman  /  Cyklus: 459. Hovory o Praze
Směsicí temperamentu, bytostné radosti a křesťanské dobroty upoutal básníka natolik, že se bez něho ani týden neobešel. Hovory těch dvou bývaly hlučné, dětsky upřímné a provázené smíchy, při nichž padala omítka. Večer bude provázen vzácnými fotografiemi Jaroslava Seiferta z jeho domova, života i pohřbu. Bude představena i Volkmanova kniha Silent musae. více »

Pražské cihelnyMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 16.04.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Josef Hájek  /  Cyklus: Pondělky ve věži
V rámci přípravy monografické publikace, která se věnovala výrobě a využití zdicích cihel v územním rozsahu hlavního města Prahy, byla prostudována celá řada nepublikovaných archivních materiálů a stavební plánové dokumentace. Nově získané poznatky především originálních plánů zcela zásadně rozšířily naše dosavadní znalosti o vývoji cihlářských pecí zvláště v 19. a 1. polovině 20. století. Přednáška... více »

Josef Gočár jako tvůrce náhrobků na pražských hřbitovechMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Pondělí 09.04.2018  /  Čas: 18 hodin  /  Přednášející: Mgr. Jakub Synecký  /  Cyklus: Pondělky ve věži
Josef Gočár, žák Jana Kotěry, se podobně jako jeho učitel opakovaně věnoval sepulkrální architektuře, jeho díla nalézáme na pražských i mimopražských hřbitovech. Oproti analytickému přístupu Kotěrovu jsou Gočárovy práce intuitivní a mají spíše syntetickou povahu. více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Fotografie: Datum: Sobota 07.04.2018  /  Čas: 11 a 14 hodin
První dubnovou sobotu bude možné si prohlédnout vzácný románský reliéf Juditiny věže a některé prostory věže samotné. více »

Prohlídka románského reliéfuMísto: Juditina věž

Datum: Neděle 01.04.2018  /  Čas: 13 hodin
Mimořádná možnost prohlídky románského reliéfu Juditiny věže a některých prostor věže samotné proběhne o Velikonocích. více »