Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Libeňský most

Investor: Hlavní město Praha, TSK (Technická správa komunikací)
Adresa: Praha 7-Holešovice, Praha 8-Libeň
Od - do: 2005...
Účel stavby: komunikace, most

16. 2. 2018 - Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, v němž neprohlásilo Libeňský most za kulturní památku, doporučuje však postavit jeho kopii.

9. 2. 2018 - Klub Za starou Prahu zaslal na OPP MK ČR dopis s poznámkami a poznatky k prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku.

30. 1. 2018 - Sdružení Libeňský most nebourat, nerozšiřovat vysvětluje mýty, které se šíří kolem rekonstrukce Libeňského mostu.

29. 1. 2018 - Klub Za starou Prahu vydal stanovisko k situaci Libeňského mostu po jeho uzavírce pro dopravu z důvodu havarijní situace.

25. 2. 2016 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy projednalo petici sdružení Libeňský most nebourat, nerozšiřovat a přijalo usnesení, v němž ukládá radnímu pro dopravu Petru Dolínkovi, aby "urychleně zajistil opravu Libeňského mostu ve stávající šíři." 

4. 2. 2016 - Zastupitelé Pirátů na pražské radnici podpořili zachování Libeňského mostu a vyslovili jasný nesouhlas s jeho demolicí.

21. 1. 2016 - Ministerstvo kultury ČR oznámilo, že zahajuje řízení o prohlášení mostu za kulturní památku. Po dobu řízení, ať dopadne jakkoliv, je most památkově chráněn.

19. 1. 2016 - Klub Za starou Prahu zaslal na MK ČR doplnění k návrhu na zapsání Libeňského mostu za kulturní památku. Reaguje v něm na skutečnost, že posudek technického stavu mostu zpracovaný Kloknerovým ústavem ČVUT pro Hlavní město Prahu, připustil opravu stávajícího tělesa mostu jako technicky možnou a zcela regulérní variantu. 

13. 1. 2016 - K podporovatelům zachování Libeňského mostu se připojili svými stanovisky Česká komora architektůČeský národní komitét ICOMOS.

15.12. 2015 - Ministerstvo kultury ČR odpovědělo Klubu Za starou Prahu na žádost o poskytnutí informací. Žádali jsme o dokument Rozhodnutí o neprohlášení mostu za památku z roku 2004 a statický posudek o neopravitelnosti mostu, který byl hlavním důvodem tehdejšího neprohlášení. Bohužel sme obdrželi jen rozhodnutí, posudek bohužel ministerstvo ve svém archivu nenalezlo. Nicméně text rozhodnutí z roku 2004 přináší šokující svědectví o nekompetenci tehdejšího odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který shledal Libeňský most stavbou hřmotnou až těžkopádnou, bez sochařské výzdoby, a tudíž celkově bez valné kulturní hodnoty. 

22. 10. 2015 Petice občanů Za zachování Libeňského mostu byla projednána na Zastupitelstvu Hlavního města Prahy dne 22.10.2015. Za petiční výbor a petenty vystoupili Kateřina Bečková, Jaroslav Zima a Adam Scheinherr. Bylo navrženo hlasování, aby zastupitelé dali prioritu opravě mostu před demolicí, pokud tuto možnost připustí v současné době zpracovávaný technický posudek Kloknerova ústavu ČVUT. Hlasování v tomto duchu individuálně veřejně podpořili zastupitelé Čižinský (KDU), Mirovský (SZ), Profant (Piráti). Při hlasování se ale většina zastupitelů zdržela, takže navržené usnesení nebylo přijato. Náměstek primátorky Petr Dolínek přislíbil, že po dodání zmíněného expertního posudku bude téma znovu projednáno na úrovni zastupitelstva. Záznam projednání petice lze vyhledat a shlédnout ZDE .

12. 10. 2015 Náměstek primátorky Petr Dolínek odpovídá na petici občanů. Z textu se však nezdá, že by město ze záměru demoliční přestavby mostu chtělo jakkoliv ustoupit.

Klub Za starou Prahu podal na MK ČR nový podnět k zapsání mostu za kulturní památku, který však ministerstvo odmítlo se zdůvodněním, že k projednání potřebuje posudek o opravitelnosti mostu.

V září-říjnu 2015 byl z iniciativy Hlavního města Prahy zadán posudek mostu, jeho statiky a technického stavu do Kloknerova ústavu ČVUT.

V září roku 2015 byla podána na magistrát petice za zachování mostu, již podepsalo 1732 Pražanů.

Řadu let plánuje Hlavní město Praha opravu Libeňského mostu, která však má být v podstatě demolicí. Přitom jde o významné dílo architekta Pavla Janáka a projektanta Františka Mencla z let 1925-1928. Poškození mostu jsou zaviněna dlouhodobou neúdržbou, most je však podle našeho názoru i dobroznání řady odborníků opravitelný. Ministerstvo kultury před cca 10 lety odmítlo most zapsat za kulturní památku, a tak jen vydalo všanc projetantům připravujícím nový rozšířený most. V roce 2015 se boj o zachování mostu rozhořel znovu.

Starší informace ke kauze naleznete ZDE.

Fotogalerie

Fotografie: Libeňský most od holešovického břehu Fotografie: Lbeňský most krátce po dostavbě, Styl, 1931-1932, str. 136-137 Fotografie: Lbeňský most krátce po dostavbě, Styl, 1931-1932, str. 136-137 Fotografie: Lbeňský most krátce po dostavbě, Styl, 1931-1932, str. 136-137 Fotografie: Schodiště na Libeňské straně krátce po dostavbě

Vývoj kauzy

16.02.2018
Rozhodnutí MK ČR, kterým neprohlašuje Libeňský most za památku

08.02.2018
Poznámky a poznatky

30.01.2018
Mýty a fakta kolem Libeňského mostu

29.01.2018
Stanovisko k situaci Libeňského mostu

29.01.2018
Usnesení Zastupitelstva HMP o urychlené opravě Libeňského mostu z 25. 2. 2016

19.01.2016
Doplnění návrhu Klubu Za starou Prahu na prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku

13.01.2016
Stanovisko Českého národního komitétu ICOMOS

12.01.2016
Stanovisko České komory architektů k zachování Libeňského mostu

15.12.2015
Rozhodnutí o neprohlášení Libeňského mostu za památku z roku 2004

15.12.2015
Odpověď MK ČR na žádost o informace

12.10.2015
Náměstek primátorky Petr Dolínek odpovídá na petici občanů za zachování Libeňského mostu

02.10.2015
Ministerstvo kultury ČR sděluje, že nezahájí řízení o prohlášení za památku

01.09.2015
Podání petice za zachování libeňského mostu na Hlavní město Prahu

17.08.2015
Podnět k prohlášení Lbeňského mostu za památku

11.08.2015
Petice Libeňský most

28.04.2015
Odpověď náměstka primátorky Petra Dolínka

03.03.2015
Apel na náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka

Aktuality kauzy

Libeňský most není památou

20.02.2018: Ministerstvo kultury ČR vydalo rozhodnutí, kterým neprohlásilo Libeňský most kulturní památkou, protože jeho nezbytná generální oprava nezaručuje, že bude zachována autenticita původní hmoty. Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě však doporučuje postavit nový Libeňský most jako kopii původního. Dále o kauze Libeňský most čtěte zde. více »

Oblouková část Libeňského mostu by měla být kulturní památkou

18.02.2018: Na Ministerstvo kultury ČR jsme zaslali 9. 2. 2018 dopis s poznámkami a poznatky ke kulturní hodnotě Libeňského mostu a možnosti jeho prohlášení za kulturní památku. více »