Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Zpráva o hospodaření 2022

Zpráva o hospodaření KLUBU ZA STAROU PRAHU v roce 2022  

 

Celkové výnosy Klubu Za starou Prahu za rok 2022 dosáhly částky 1 684.178,- Kč a celkové náklady 1 524 308,- Kč

 

Klub Za starou Prahu v r. 2021 vykázal celkový hospodářský výsledek 159 870,- Kč.

 

 

 

 

I.                     Výnosy – 1 684 178,-

 

Výnosy se skládají:

 

z tržeb za prodej zboží v knihkupectví Juditina věž, které tvoří největší část výnosů, v roce 2022 to bylo 1 047 014,- Kč

z toho:

-           501 509,- Kč za prodej v knihkupectví (v roce 2021 515.388,- Kč)

-           545 505,- Kč za prodej přes internetový obchod (v roce 2021 609.006,- Kč)

Doplňkové služby při prodeji zboží – výnosy z poštovného za objednané zboží činily 44 842 Kč (v roce 2021 58.243,- Kč)  

Další části výnosů tvoří tržby z prodeje služeb - inzerce ve Věstníku, příprava přednášek a příjem ze vstupného ve výši 15.164,- Kč

Členské příspěvky byly v roce 2022 přijaty ve výši 499 108,- Kč, což je o 28.334,- Kč méně než v loňském roce (v roce 2021 – 527.442,- Kč)

Další příspěvky – dary byly v roce 2022 přijaty ve výši 23 900,- Kč prostřednictvím DARUJME.CZ.

Dotace (grant na Věstník) z Ministerstva kultury v roce 2022 byla poskytnuta ve výši 55 000,- Kč .  

           

II.                   Náklady – 1 524 308 Kč  

Největší položku nákladů tvoří náklady na nákup zboží (knih) pro knihkupectví a zásilkový obchod, které za rok 2021 činily 636 514,- Kč (v roce 2021 755.710,- Kč).

Náklady na provoz:

-           energie 46 079,- Kč – náklady na energii stouply díky nově pronajatému prostoru:

o    7.127,- Kč PRE studovna, archiv, knihovna

o    37.068,- Kč PRE

o    8.340,- Kč – služby Městská část Praha 1

-           pojištění odpovědnosti podnikatelů 10 456,- Kč

Náklady na spotřebu materiálu činily 14 134,-  Kč:

Kancelář:

-           Kancelářské potřeby + drobný materiál       6.224,- Kč

Knihkupectví:

-           kancelářské potřeby, úklid, režie                       7.910,- Kč

Náklady na služby ve výši 571 202,- Kč byly vynaloženy následovně:

-           Opravy a udržování – oprava elektorinstalace knihkupectví       4 960,-Kč

-           nájemné studovna, archiv, knihovna (nově pronaj.prostor)                   144.000,- Kč

-           Náklady na vydání 3 čísel Věstníku celkem ve výši 191 417 Kč :

o    typografie a sazba                              32.428,-,- Kč

o    tisk časopisu                                           118.527,- Kč

o    autorské honoráře                                2.650,- Kč

o    rozeslání časopisu                                  37.812,- Kč

kancelář:

-           tisk diplomů, členských známek, zprac.poukázek                                   23.171,- Kč

-           pronájem prostoru v NTM                                                                       8.000,- Kč

-           internetové služby, domény kanc.                                                           12.730,- Kč

-           poštovné kanc.                                                                                         5.540,- Kč

-           nákup vína – cena klubu                                                                          2.726,- Kč

-           administrativní práce                                                                               7-315,- Kč

knihkupectví:

-           internet, domény, webhosting                                                                39.551,- Kč

-           poštovné                                                                                                   38.085,- Kč

-           dopravné knih, Zásilkovna                                                                      21.217,- Kč

-           zprostředkování prodeje knih                                                                  28.080,- Kč

-           vedení účetnictví                                                                                      40.650,- Kč

-           telefonní poplatky                                                                                    6.943,- Kč

Mzdové náklady – tj. mzdy pracovníkům knihkupectví činily 200.830,- Kč (v roce 2021 to bylo 68.615,- Kč)

Pokles mzdových nákladů byl způsoben účtováním provize za zprostředkování prodeje knih do nákladů služeb, nikoliv mzdových.

Účetní odpisy majetku byly zaúčtované do nákladů ve výši 3.786,- Kč

Náklady na bankovní poplatky za vedení účtu: 13 221,- Kč a poplatky za platby platebními kartami: 20 862,- Kč.

Byl zaplacen členský příspěvek Europa Nostra ve výši 6 866,- Kč.

III.                 Stav bankovních účtů a pokladen:

Ke dni 31. 12. 2021 měl Klub na bankovních účtech u České spořitelny 486 676,- Kč a hotovost v pokladně 22 355,- Kč.

V Praze dne 24.1.2023

  Zpracovala:

Marcela Součková

Účetní Catherine Life, a.s.