Poslední publikace
Věstník 2023 / 2 - 3

Praha 6-Břevnov, Bělohorská 107, čp. 224 - zamýšlená demolice

Architekti: Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner, City Work, s.r.o.
Investor: Malina, s.r.o.
Adresa: Bělohorská 107, čp. 224
Od - do: 2015
Účel stavby: Ubytovna

Konečné rozhodnutí Odboru stavebního řádu Magistrátu hl.m.Prahy ze dne 21.10. 2016 ve věci odvolání proti stavbě převýšené ubytovny v Bělohorské ulici na místě již zbořeného domu čp.224 v Břevnově bylo vydáno ve prospěch investora. Ten si tedy již může zažádat o stavební povolení.  

30. prosince 2015 podal Klub Za starou Prahu odvolání proti územnímu rozhodnutí. Poté, co byl spis doplněn o vyjádření Ministerstva kultury ČR, bylo odvolání Klubu 16. 9. 2016 ještě doplněno.

K záměru se na podnět Klubu Za starou Pdoplněno.rahu v prosinci 2015 vyjádřila Kancelář architekta Městské části Prahy 6, zastoupená svým vedoucím Ing. arch. Radimem Gaborem. Z dopisu vyplývá, že Městská část si cení nesourodosti výšek zástavby, která je typická pro Břevnov jako důsledek jednotlivých etap jeho vývoje, natolik, že vznik dalšího nesourodého úseku jen vítá. 

Odbor výstavby Městské části Praha 6 vydal územní rozhodnutí, v němž stavbu schvaluje. Klub Za starou Prahu není spokojen s vyřízením svých připomínek a proti rozhodnutí se v řádném termínu odvolá.

V dokumentaci k žádosti o povolení novostavby na místě domu čp. 224 byl naznačen i krok další, a to zvýšení sousedního domu vlevo, který je rovněž ve vlastnictví investora. Záměr byl „odůvodněn“ linkou předpokládající budoucí postupné zvyšování uvedené fronty domů. Viz galerie foto.

Klub Za starou Prahu podal do řízení své připomínky Současně vyzval jak samosprávu MČ Praha 6 , tak náměstka primátory hl. m. Prahy M. Stropnického , aby iniciovali vznik regulačního plánu, který by zamýšlenou změnu výškové úrovně ulice řešil dle platných zákonů. Odpověď za Hlavní město Prahu zaslala namísto již odvolaného náměstka M. Stropnického radní Jana Plamínková.

O co jde:

Plánovaná demolice v řadě nízkých, jednopatrových domů, které tvoří jeden z posledních pozůstatků historické obce Velkého Břevnova. Na místě domu čp. 224 zamýšlí investor postavit ubytovací zařízení s šesti nadzemními podlažími. Záměr schválený památkovými orgány je nyní v územním řízení na MČ Praha 6. Z dokumentace k záměru je zřejmé, že investor i úřad v budoucnu počítají se zvýšením celé řady nízkých domů, ať demolicí a novostavbou, či nástavbou.