Poslední publikace
Věstník 2020/ 1 - 2

Aktuality - Kauzy

Naděje pro dům na Václavském náměstíSekce: Kauzy

07.11.2012: 6. 11. 2012: Ministryně kultury ČR Alena Hanáková se rozhodla přezkoumat neprohlášení domu na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice za památku. Chce zjistit, zda je výrok ministerských památkářů v souladu s veřejným zájmem.V její pravomoci je tento výrok změnit a dům zachránit! Informace na webu MK ČR. více »

Václavské náměstí 47, čp. 1601Sekce: Kauzy

10.10.2012: Dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice nebyl prohlášen za památku. Rozhodnutí MK ČR nabylo právní moci 1. 10. 2012. Investor má volnou cestu k demolici! více »

Někdo chce stavět na místě Holešovické tržnice?Sekce: Kauzy

08.10.2012: Dozvěděli jsme se: 22. 6. 2012 požádal Magistrát hl.m.Prahy, Ministerstvo kultury ČR o zrušení památkové ochrany bývalých holešovických jatek - dnešní Holešovické tržnice. Zdůvodnění v dopise čj.S-MHMP/859615/2012, zpracovaném magistrátním odborem evidence a správy majetku: 1. Areál bývalých Ústředních jatek a dobytčího trhu hl.m.Prahy, z hlediska své původní funkce , využivání a... více »

Věcný záměr nového památkového zákonaSekce: Kauzy

04.10.2012: Na Ministerstvu kultury ČR proběhlo za účasti zástupců odborné veřejnosti jednání nad zněním Věcného záměru památkového zákona. Podle zástupkyně Klubu Za starou Prahu (dr.K.Bečkové) je navržené znění velmi příznivé. http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-zakona-126465/ více »