Poslední publikace
Věstník 2024 / 1

Masaryk Centre - zástavba okolí Masarykova nádraží

Architekti: Zaha Hadid, Jakub Cigler
Investor: Penta
Adresa: Na Floreci
Od - do: 2016
Účel stavby: administrativní centrum

1. 11. 2023 - Klub Za starou Prahu vyslovil zásadní nesouhlas s navýšením budovy Masaryk Center o desáté patro a vyzval Hlavní město Prahu a Městskou část Praha 1, jako účastníky stavebního řízení, k podání odvolání. Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP nástavbu povolilo.

17. 10. 2023 - Klub Za starou Prahu podal podnět k zahájení přezkumného řízení závazného stanoviska Odboru územního rozvoje MHMP pro důvodnou pochybnost, že závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s právními předpisy.

8. 7. 2020 - Klub Za starou Prahu se připojil ke spolkům Arnika a Automat ve věci nesouhlasné reakce na plánovanou výstavbu megalomanského záměru Masaryk Center 1 v ulici Na Florenci na Novém Městě v Praze 1.  Kromě tiskových prohlášení a korespondence s úřady státní správy oslovily spolky také pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Dopis pro primátora, odpověď primátora, druhý dopis pro primátora, aneb odpověď na odpověď primátora.

11. 5. 2020 - Velkým zklamáním bylo pro Klub Za starou Prahu podepsání společného memoranda Hlavního města Prahy s investorem záměru Masaryk Centre 1, které Klub vyjádřil v textu tohoto stanoviska.  Svůj názor na vzniklou situaci vyjádřil též Český národní komitét ICOMOS otevřeným dopisem primátorovi Zdeňku Hřibovi, v němž kritizuje i laxní vztah hlavního města k doporučením závěrečné zprávy mise Výboru světového dědictví UNESCO a ICOMOS z loňského roku.

23. 4. 2020:  Poté, co stavební úřad Prahy 1 vyloučil spolky ze správního řízení, vydal společnosti Penta územní rozhodnutí ke stavbě první etapy administrativního komplexu Masaryk Centre v ulici Na Florenci. Klub Za starou Prahu se připojil k ekologickým a občanským spolkům, které charakter záměru a umetání cestičky k jeho realizaci pražskými úřady kritizují. Čtěte tiskovou zprávu:

6. 3. 2020: Klub Za starou Prahu se podobně jako jiné spolky účastnil podáním námitek procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), který se týkal záměru společnosti PENTA na výstavbu administrativního komplexu v okolí   Masarykova nádraží. Podle příslušného zákona měli být proto zúčastněné spolky obeslány informací o zahájení územního řízení. To se však nestalo. Spolky vydaly společnou tiskovou zprávu - viz vývoj kauzy.

Společnost Penta plánuje rozsáhlou výstavbu na bývalých drážních pozemcích v okolí Masarykova nádraží. Koncept nové administrativní čtvrti zpracovala architektka Zaha Hadid.

V současné chvíli probíhá řízení EIA, Klub Za starou Prahu podal do řízení námitky - viz vývoj kauzy.

Fotogalerie

Fotografie: Celkový pohled na návrh nové čtvrti. Fotografie: Vizualizace záměru. Fotografie: Vizualizace záměru. Fotografie: Dominanta navržené čtvrti v ulici Na Florenci. Fotografie: Vizualizace záměru.

Vývoj kauzy

01.11.2023
Nesouhlas s nástavbou 10. patra

17.10.2023
Podnět k zahájení přezkumného řízení

16.08.2023
Závazné stanovisko OPP MHMP

03.05.2023
Závazné stanovisko OÚR MHMP

08.07.2020
Druhý dopis primátorovi

01.06.2020
Odpověď primátora Z. Hřiba spolkům

11.05.2020
Stanovisko ČNK ICOMOS

07.05.2020
Stanovisko k memorandu o rozvoji území v okolí Masarykova nádraží

28.04.2020
Dopis primátorovi Z. Hřibovi

28.04.2020
Dopis primátorovi Z. Hřibovi

28.04.2020
Dopis primátorovi

25.04.2020
Tisková zpráva: projekt Zahy Hadid získal územní rozhodnuté

08.03.2020
Tisková zpráva: územní řízení obchází kritiky

30.06.2017
Vyjádření KZSP do řízení EIA - 2

09.08.2016
Vyjádření KZSP pro řízení EIA

Aktuality kauzy

Zásadní nesouhlas Klubu Za starou Prahu s další nástavbou kancelářské budovy u Masarykova nádraží

02.11.2023: Tento týden byla zkolaudována novostavba Masaryk Centre I v ulici Na Florenci, která svým účelem, výškou i charakterem mimořádně nevhodně narušila historické prostředí Pražské památkové rezervace. Přes tento jednoznačně negativní památkový dopad je v současné době schváleno její navýšení o další patro, které má sloužit jako vyhlídková kavárna. Celkem tak má mít budova deset podlaží s celkovou... více »

Masaryk Center 1 - korespondence s primátorem hl. m. Prahy

22.07.2020: Klub Za starou Prahu se připojil ke spolkům Arnika a Automat ve věci nesouhlasné reakce na plánovanou výstavbu megalomanského záměru Masaryk Center 1 v ulici Na Florenci na Novém Městě v Praze 1. Kromě tiskových prohlášení a korespondence s úřady státní správy spolky oslovily také pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba. Zde si můžete přečíst: Dopis pro primátora z 28. 4. 2020 , odpověď... více »

Masaryk Centre 1 - otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi Zdeňku Hřibovi

11.05.2020: Český národní komitét ICOMOS odeslal primátorovi Zdeňku Hřibovi otevřený dopis, v němž kriticky komentuje laxní zacházení Hlavního města Prahy s doporučeními mezinárodní monitorovací mise Výboru světového dědictví UNESCO a ICOMOS z loňského roku. Zároveň vyvrací rozborem jednotlivých pasáží závěrečné zprávy mise nepravdivé informace o tom, že záměr Masaryk Centre byl ve zprávě chválen, jak... více »

Masaryk Center 1 - ulice Na Florenci - stanovisko k memorandu

07.05.2020: Klub Za starou Prahu byl nemile překvapen zprávou o uzavření memoranda mezi Hlavním městem Prahou a investorem plánované megalomanské stavby v ulici Na Florenci. Názor vyjadřuje tímto stanoviskem: Hlavní město Praha uzavírá s investorem záměru Masaryk Centre 1( [1]) smlouvu, která má podle názoru Klubu Za starou Prahu jediný... více »

Sporný projekt Masaryk Centre dostal územní rozhodnutí

25.04.2020: Poté, co stavební úřad Prahy 1 vyloučil spolky ze správního řízení, vydal společnosti Penta územní rozhodnutí ke stavbě první etapy administrativního komplexu Masaryk Centre v ulici Na Florenci. Klub Za starou Prahu se připojil k ekologickým spolkům, které charakter záměru a umetání cestičky k jeho realizaci pražskými úřady kritizují. Podrobněji čtěte ZDE. Další informace ke kauze. více »

Tisková zpráva: územní řízení o projektu Penty obchází kritiky

08.03.2020: Klub Za starou Prahu se podobně jako jiné spolky účastnil podáním námitek procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), který se týkal záměru společnosti PENTA na výstavbu administrativního komplexu v okolí Masarykova nádraží. Podle příslušného zákona měli být proto zúčastněné spolky obeslány informací o zahájení územního řízení. To se však nestalo. Spolky vydaly tuto společnou tiskovou... více »